How to Obtain and Upload Coredumps and Log Files in Clustered ONTAP 8.2

Note: Methods 1 & 2 do not need CDOT 8.2. Method 3 is written specifically with CDOT 8.2 in mind.

Method 1: To send coredumps via FTP

Note: You will need a NetApp Global Support case open first.

Run these commands:

cMode82::> system node coredump show
cMode82::> system node coredump upload -node cMode82-01 -corename core.1234567890.2013-07-13.03_30_30.nz -location ftp://ftp.netapp.com/to-ntap/ -type kernel -casenum 1234567890

login = anonymous
password = youremail@company.com

Method 2: Locating coredumps and logs via the systemshell and transferring via SCP

# Access system shell and browse /mroot/etc/log
cMode82::> security login unlock -username diag
cMode82::> security login password -username diag
Please enter a new password: XXXXXXXX
cMode82::> set -privilege advanced
cMode82::*> systemshell -node cMode82-01
login: diag
Password: XXXXXXXX

# Browse /mroot/etc/log
cMode82-01% cd /mroot/etc/log
cMode82-01% ls

# Delete any old tar files
cMode82-01% rm *.tar.gz

# ZIP up all the contents of /mroot/etc/log
cMode82-01% tar -czvf cMode82-01-log.tar.gz *.*

# scp the files to an administration host
cMode82-01% scp /mroot/etc/log/cMode82-01-log.tar.gz admin@10.11.12.13:/home/admin/cMode82-01-log.tar.gz

# Browse /mroot/etc/crash
cMode82-01% cd /mroot/etc/log
cMode82-01% ls

# Delete any old tar files
cMode82-01% rm *.tar.gz

# scp the files to an administration host
cMode82-01% scp /mroot/etc/crash/core.1234567890.2013-07-13.03_30_30.nz admin@10.11.12.13:/home/admin/core.1234567890.2013-07-13.03_30_30.nz

# Exit, re-lock diag, and return to priv admin
cMode82-01% exit
cMode82::*> security login lock -username diag
cMode82::*> set -privilege admin

Then upload the files to https://support.netapp.com/upload

Method 3: Using the SPI (Service Processor Infrastructure) to retrieve files via HTTP(S)

All the commands below are run from the Cluster Shell (e.g. cMode82::>)

1. Confirm the IP address and firewall of the cluster management lif:
network interface show -role cluster-mgmt -fields address,firewall-policy

2. Confirm web services are enabled and online:
system services web show

3.  Confirm the firewall policy used by the cluster management LIF allows http(s):
system services firewall policy show -policy mgmt

4. Confirm spi web services are enabled for the cluster management vserver and all any desired node management vservers:
vserver services web show -name spi

5. Enable web services if necessary:
vserver services web modify -vserver cMode82 -name spi -enabled true

6. Confirm the cluster user account is configured for http access method:
security login show -username admin -application http

7. Confirm (and if necessary create) admin access-control role for spi web service:
vserver services web access create -role admin -name spi -vserver cMode82
vserver services web access show -type admin -role admin -name spi

8.  Access the files with an html browser at -
http(s)://cluster-mgmt-ip/spi/node-name/etc/log
http(s)://cluster-mgmt-ip/spi/node-name/etc/crash
- to download. 

Image: Clustered ONTAP /etc/crash Available over HTTP
Image: Clustered ONTAP /etc/log Available over HTTP

Comments

 1. dongtam
  mu moi ra hom nay
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhạc sàn
  tổng đài tư vấn luật
  văn phòng luật hà nội
  tổng đài tư vấn luật
  thành lập công ty trọn gói
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm tiếng anhrồi.

  - Hừ.

  Đoan Mộc Nguyên hừ lạnh một cái, trên mặt biểu tình kỳ quái, hắn cũng không nghĩ tới Nhạc Thành có thủ đoạn khống chế Nhân Hình khôi lỗi như vậy, bọn hắn không khỏi có chút lo lắng, sợ mười nhân hình Khôi lỗi bị Nhạc Thành khốngy xuy xuy xuy.

  Thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra, năm đạo thân ảnh xuất hiện ở bên người, năm đạo thân ảnh này tràn ngập hoàng mang chói mắt, chứng tỏ nó đã đạt đến cảnh giới Tiên khôi rồi.

  Nhạc Thành tâm niệm vừa động, năm bộ Kim Tiên Khôi lỗi đồng thời tràn ngập ra khí tức cường hãn, mảnh khí tức này mạnh mẽ vô cùng.

  Sau khi cảm giác được trên thân năm bộ Kim Tiên Khôi lỗi tràn ra khí tức mạnh mẽ, trên khuôn mặt hai người Đoan Mộc Nguyên cùng Đoan Mộc Xuyên tựa hồ có chút biến hóa.

  - Nhân Hình khôi lỗi sao.

  Nhìn thấy năm bộ Kim Tiên Khôi lỗi, Nhạc Thành lộ ra một nụ cười quỷ dị, so với Kim Tiên Khôi lỗi mà nói, nhân hình Khôi lỗi của Hắc Ám Thần điện quá yếu.

  - Đi.

  Nhạc Thành trong tay thủ ấn đánh ra, lập tức năm bộ Kim Tiên Khôi lỗi hướng về phía năm Khôi

  ReplyDelete

Post a Comment